Young Black Winged Stilt

Young Black Winged Stilt

Black Winged Stilt in rain water pool
Ref:
Date:
Location:
Samutprakan Thailand
Photographer:
Graham Larkin
Young Black Winged Stilt